Kalite Politika ve Hizmet Anlayışımız

Firmamızda benimsenen kalite politikası ;

·     Ürünlerimizi müşteri gereksinimleri doğrultusunda ulusal standart ve şartnamelere uygun üretmek,

·     Sürekli gelişme bilincinde olmak,

·     Üst kademenin belirlediği hedefler doğrultusunda ilerlemek,

·     Personelin eğitim düzeyini yükseltmek,

·     Asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliği ile beğenisi,

·     Daha verimli ve uygun çalışma ortamını sağlamak,

·     Montajını yaptığımız asansörlerimizin arızasız uzun ömürlü çalışmasını sağlamak,

·     Servis hizmetlerimizin sürekli,eksiksiz ve muntazamlığını sağlamak

·     Montaj miktar ve kalite düzeyini sürekli yükselterek pazardaki rekabet gücümüzü artırmaktır.

01.01.2018
Eyüp KAPTAN
Yön.Krl.Bşk.